Job Placement Information

HOBBIES - DRAMA / ACTING
TEMPTATION ACADEMY
Shreyas A. Balshankar
Dance, Music, Aerobics Classes
P. 64, Vidyut Colony, Jalgoan. Mob.: 9545143424
E-mail: heartlockershreyas@ymail.com
DEVIDAS PARDESHI
 
Drama Direction
Drama Direction
Plot No. 19, Kalyani Nagar,
Nimkhedi Road, Dadawadi,
Jalgaon. Mob.: 93701 77019
DNYANESHWAR GAYAKWAD
 
Kathakathan, Balnatya, Personality Development
80-B, Shantiniketan Housing Society, MIDC Area, Jalgaon
Mob.: 98228 38494, 98811 44804
Dr. HEMANT KULKARNI
 
Drama Direction
Adarsh Nagar, Jalgaon
Mob.: 98908 74698
KHANDESH NATYA PRATISHTHAN, JALGAON
Chintaman Ramdas Patil
State Govt. Drama Training
31/32, Apeksha App. Daulat Nagar, Nityanand Nagar,
Mohadi Road, Jalgaon. Tel.: 0257-2260576
SATISH DESHMUKH
 
Drama Direction
Baliram Peth, Jalgaon
Mob.: 94222 83246
SHAMA SARAF
 
Drama Artist
Ramanand Nagar, Jalgaon.
E-mail: shamasubodh@yahoo.com
SHRIPAD JOSHI
VINAYA JOSHI
 
Drama Direction
Baliram Peth, Jalgaon
Mob.: 94227 76723
VINOD DHAGE
 
Pathnatya
R.M.S. Colony, Jalgaon.
Mob.: 94227 82247